நடப்பு நிதி ஆண்டின் முதல் மூன்று மாதங்களில் இந்தியப் பொருளாதாரம் 8.8 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் பெறப்பட்ட அதிக அளவிலான கலாண்டு வளர்ச்சி இதுவேயாகும்.

உலக பொருளாதாரத் தொய்வு நிலைக்கு முன்பாக இந்தியா கண்ட வளர்சியின் அளவு தற்போது எட்டப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக சீனாவுக்கு அடுத்து வேகமாக வளரும் பொருளாதாரம் என்ற நிலையை இந்தியா எட்டியுள்ளது.

இந்தியாவின் உற்பத்தித் துறை 12 சதவீதம் வளர்ந்துள்ளது. கார்களின் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது. தொலைத் தொடர்புத் துறையிலும் முன்னேற்றம் காணப்பட்டுள்ளது.

உலக பொருளாதார மீட்சி குறித்த கவலைகள் நிலவுவதன் காரணமாக இந்தியாவிலும் சில பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் என்ற கவலைகள் நிலவுகின்றன.