ஆடவருக்கான F 42 உயரம் தாண்டும் பிரிவில் கிரீஷா ஹோஸநகர நாகராஜேகவுடா இரண்டாம் இடத்தை பெற்றதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்தப் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு முதல் பக்கத்தையும் பெற்றுக் கொடுத்துள்ளார்.

 

கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நாகராஜே கவுடா 1.74 மீட்டர்கள் உயரம் தாண்டி வெள்ளி பதக்கத்தை வென்றார்.

இடது காலில் குறைபாடுள்ள அவர் சிசர்ஸ் டெக்னிக் எனும் முறையில் தாண்டி இந்தச் சாதனையை படைத்துள்ளார்.

இந்தப் பிரிவில் முதலிடத்தை ஃபிஜி நாட்டின் இலியேசா டெலானா வென்றார்.

வெண்கலப் பதக்கம் போலந்து நாட்டின் லுகாஸ் மாம்க்ஸ்ராச்சுக்கு கிடைத்தது.

இந்தியாவின் நாகராஜே கவுடாவும் ஃபிஜியின் இலியேசா டெலானாவும் ஒரே உயரமான 1.74 மீட்டர்கள் தாண்டினாலும், இலியேசா கவுடாவை விட குறைந்த வாய்ப்புகளையே பயன்படுத்தியதால் அவருக்கு முதலிடம் கிடைத்தது