கச்சா எண்ணை விலை ,ஒரு விழிப்புணர்வு பார்வை
விலை ஏறினால் மட்டும் மக்களுக்கு விலையேற்றம் செய்யும் எண்ணை நிறுவனங்கள் , விலை குறையும் பொழுது விலை குறைப்பு பற்றி வாய்மூடி கொள்ளையில் ஈடுபடுவது ஏன் ???
இதனை பற்றி அரசியல்வாதிகள் வாய் திகாதது ஏன் ??
Inline image 1
கடந்த ஜூலைஇல்  பேரெல் விலை  105 $( ஒரு பேரெல் என்பது 159 லிட்டர் ஆகும்)
இப்பொழுதைய பேரெல் விலை  82.75 $
அதாவது 22.25 $ ஒரு பேரெலுக்கு என்று விலை குறைந்து உள்ளது .
லிட்டருக்கு கணக்கு பார்த்தல் 0.139937 $ விலை குறைந்துள்ளது .
சரி இன்றைய $ இந்திய ரூபாயில் மதிப்பு 61.46 ஆகும்.
அப்படியானால் நமது  என்னை நிறுவனங்கள் விலையை குறைக்க வேண்டிய அளவு என்னவென்றால் லிட்டருக்கு 8.600535 ருபாய்க்கள் குறைத்திருக்க வேண்டும் ,
குறைக்காமல் கொள்ளையில் ஈடுபட்டுகொண்டிருகின்றன.
இதனால் லாபமடைவது எண்ணை நிறுவனங்கள் மட்டுலமல்ல , அதற்கு மறைமுக  ஆதரவு கரம் நீட்டும் அரசியல் வாதிகளும் தான்,
பாதிக்கபடுவதோ சாதாரண மக்கள்  தான் .